Kontakt

Możesz się z nami skontaktować, jak Ci wygodnie:
mejlowo, telefonicznie, listownie.

e-mail: biuro@fundacjapio.pl
tel.: 22 831 37 24

e-mail: krystynadiakon@gmail.com
tel. kom.: +48 501 379 029

Czekamy na Twój kontakt!

Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu im. Ojca Pio
00-271 Warszawa, ul. Nowoursynowska 80
KRS: 0000211647
REGON: 015859400
NIP: 118-180-48-59

NR KONTA: 40 1500 1272 1212 7004 7264 000

www.fundacjapio.pl