O fundacji

Fundację naszą założyło 12 Fundatorów, którzy ustanowili fundację pod nazwą „Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu im O. Pio  – co zostało poświadczone aktem notarialnym sporządzonym 15 marca 2004 roku.

W dniu 29 czerwca 2004 roku zarejestrowaliśmy Fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000211647.

Dzisiaj otaczamy stałą opieką około 40 osób.

Zarząd Fundacji
Krystyna Diakon – Prezes Zarządu
Monka Boniek – Członek Zarządu

Dane Fundacji
Dom Ulgi w Cierpieniu im. O. Pio
ul. Nowoursynowska 80,  02-797 Warszawa
KRS 0000211647
REGON 015859400
NIP 1181804859
NR KONTA  40 1500 1272 1212 7004 7264 0000

www.fundacjapio.pl

e-mail: biuro@fundacjapio.pl

tel. 22 831 37 24
tel. kom.  501 379 029